BOUWKUNDIGE BEVEILIGING

Eén van de belangrijkste onderdelen uit een beveiligingsplan zijn de bouwkundige maatregelen.
Bij bouwkundige maatregelen gaat het om maatregelen die het binnendringen van een pand of object vertragen. Vertraging vormt samen met een snelle signalering de basis van ieder beveiligingsplan.
Bouwkundige beveiliging is de beveiliging van gebouwen door middel van toepassing van inbraak werende dak- en gevelelementen, hang- en sluitwerk, hekwerken en (rol)luiken. In Nederland is de toepassing van dergelijke producten in de nieuwbouw bij wet geregeld. Een goede bouwkundige beveiliging begint met goed hang- en sluitwerk in combinatie met de juiste verlichting. Deze vorm van beveiliging beveiligt de ‘zwakke’ plekken in uw pand. Voor een verdere (persoons-) beveiliging kunnen wij zgn. panic rooms of safe rooms in uw woning of bedrijf bouwen. dit is een veilig versterkte ruimte, die u beschermt tegen indringers of andere bedreigingen. Veilige kamers (ook wel strong rooms genoemd) bevatten veelal communicatie apparatuur, zodat alarmdiensten kunnen worden gewaarschuwd.

ALARMSYSTEMEN

Een anti-inbraak systeem of alarmsysteem voor de woning zorgt voor een alarmsignaal in geval van calamiteiten. Een alarmsysteem beveiligd meestal niet alleen tegen een mogelijke inbraak, maar is vaak ook in staat om te waarschuwen bij brand of andere calamiteiten. Veelal wordt het alarmsysteem aangesloten op een centrale meldkamer, zodat direct de politie wordt gewaarschuwd. Dit zorgt ervoor, dat er snel kan worden gehandeld in het geval van brand of inbraak en dat meestal grote schade kan worden voorkomen.

Er bestaan verschillende soorten alarmsystemen. Sommige gaan direct af en produceren een stevig geluid bij bijvoorbeeld een inbraak of brand. Deze systemen gaan ofwel alleen af om de bewoner te waarschuwen en ongewenste bezoekers af te schrikken ofwel zenden direct een signaal door naar de particuliere alarmcentrale. Andere systemen generen een zogenaamd stil alarm.

BUITENBEVEILIGING

Wij kunnen adviseren op het gebied van veiligheidsvoorzieningen voor buiten zoal camerasystemen, hekwerken en toegangscontrole.

Camerasystemen en bewegingsmelders moeten bezoekers tijdig aankondigen en ongewenste gasten tijdig signaleren. Het is aan te bevevelen om een dergelijk systeem te combineren met camera’s, zodat er op afstand kan worden bekeken wat er aan de hand is.

INBRAAK WEREND GLAS

Glas is traditioneel de zwakke plek van inbraak preentie geweest, voor een snelle, gerichte kraak blijkt een hamer ook tegenwoordig vaak nog prima te volstaan. Tenzij u inbraak werend glas laat plaatsen, waardoor dit tye inbraak feitelijk onmogelijk wordt. Door gebruik te maken van moderne technieken biedt het inbraak werende glas een perfecte combinatie van materiaaleigenschappen; inbraak werend glas is sterk, breuk- en splinter vast en elastisch om de klappen op te kunnen vangen. Om dit te bereiken wordt gehard glas voorzien van een coating en een laag polycarbonaat. Door deze gelaagde structuur vormt het glas een ondoordringbaar schild.

HEKWERKEN

Hekwerken worden gebruikt om een terrein mee af te zetten en zijn daarmee de basis voor een goede buitenbeveiliging. Een goed hekwerk maakt het onbevoegden lastig of onmogelijk om toegang te krijgen. Er zijn hekwerken in vele soorten, maten en uitvoeringen.
Gaashekwerk, spijlenhekwerk, maar ook sierhekwerk in alle combinaties. Combinaties van sierhekwerk en bijv. een spijlenhekwerk aan de risicovolle achterzijde is eveneens mogelijk. Een goed ontwerp en functionaliteit is daarbij van belang.

Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een hekwerk, dat het beste bij uw beveiligingsbehoefte past. Met een lage afrastering schermt u uw terrein visueel af. Lage hekken zien we vooral als erfafscheiding, plantsoenmarkering of een manier om ongewenst parkeren tegen te gaan. Is uw doel om de toegang tot uw terrein onmogelijk te maken, dan kiest u voor een hoog hekwerk met goed afsluitbare poorten, eventueel aangevuld met rampalen en roadblockers.

ANTI-RAM BETONBLOKKEN

Anti-ram betonblokken hebben een preventieve werking. Niet alleen wordt er voorkomen dat er fysieke schade is maar ook emotionele schade wordt hiermee voorkomen. Door het plaatsen van anti-ram blokken beperkt u mogelijke schade aan uw pand. Deze betonblokken kunnen ook als zitbanken worden geleverd.