BouwGarant

Aannemersbedrijf Van der Worp B.V. werkt met BouwGarant. Deze bijzondere garantieregeling is ten behoeve van particuliere opdrachtgevers ontwikkeld. Zij bieden garantie op afbouw van werkzaamheden bij faillissement van de aannemer, garantie op herstel van gebreken en garantie op de constructie.

Bouwend Nederland

Van der Worp B.V. is lid van Bouwend Nederland. Zonodig is het produceren van het (verplichte) Veiligheids- en Gezondheidsplan betreffende uw project voor ons geen enkel probleem. Tevens zijn wij voorzien van een doorlopende Construction All Risk en ruime Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen voor al onze uit te voeren projecten.

SBIB

Met de jarenlange certificering  en door de frequente interne en externe audits is onze organisatie-structuur op hoog niveau gewaarborgd.

Volandis

SBB ERKENT LEERBEDRIJF

Om jongeren in het bedrijf op te leiden, is een erkenning nodig. Volandis verstrekte dergelijke erkenningen van oudsher aan bedrijven in de bouw en infra. Vanaf 1 augustus 2015 is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hiervoor verantwoordelijk. Dat is een landelijke organisatie die door de overheid is ingesteld en die alle afzonderlijke kenniscentra in de diverse sectoren vervangt.

Woningborg

Aannemersbedrijf Van der Worp is aangesloten bij Woningborg. Woningborg is een organisatie, die zich voor de bouwsector bezig houden met het waarborgen van woninggaranties, certificering, advisering en toetsing & toezicht. Er staan ongeveer 1100 ondernemingen ingeschreven bij deze organisatie, die voldoen aan de voorwaarden/eisen om onder Woningborg te mogen bouwen. Woningborg staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA** is een bedrijfscertificering voor organisaties met onderaannemerschap en is gericht op de VGM-structuur binnen de organisatie.

Met het VCA**-certificaat hebben wij de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Onze werknemers en leidinggevenden kunnen het juiste niveau van bescherming bieden en het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf is door middel van gerichte training gewaarborgd. Gezondheid en veiligheid op het werk is voor uw bedrijf onmiskenbaar belangrijk.