BouwGarant

Aannemersbedrijf Van der Worp B.V. werkt met BouwGarant. Deze bijzondere garantieregeling is ten behoeve van particuliere opdrachtgevers ontwikkeld. Zij bieden garantie op afbouw van werkzaamheden bij faillissement van de aannemer, garantie op herstel van gebreken en garantie op de constructie.

Bouwend Nederland

Van der Worp B.V. is lid van Bouwend Nederland. Zonodig is het produceren van het (verplichte) Veiligheids- en Gezondheidsplan betreffende uw project voor ons geen enkel probleem. Tevens zijn wij voorzien van een doorlopende Construction All Risk en ruime Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen voor al onze uit te voeren projecten.

SBIB

Met de jarenlange certificering  en door de frequente interne en externe audits is onze organisatie-structuur op hoog niveau gewaarborgd.

Fundeon

SBB ERKENT LEERBEDRIJVEN

Om jongeren in het bedrijf op te leiden, is een erkenning nodig. Fundeon verstrekte dergelijke erkenningen van oudsher aan bedrijven in de bouw en infra. Vanaf 1 augustus 2015 is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hiervoor verantwoordelijk. Dat is een landelijke organisatie die door de overheid is ingesteld en die alle afzonderlijke kenniscentra in de diverse sectoren vervangt.