Van der Worp

Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek

Hoogste punt Brandweerkazerne Bennebroek

De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vernieuwd en wij mogen de nieuwe kazerne bouwen. Er komt een toekomstbestendige nieuwe kazerne van waaruit brandweerlieden veilig en met plezier hun werk kunnen doen. In november 2021 zijn de vergunningen verleend voor de sloop van de huidige kazerne, tijdelijke huisvesting voor de brandweervrijwilligers en voor de nieuwbouw. Tijdens de sloop- en nieuwbouwfase worden tijdelijke units geplaatst op het eigen terrein aan de Wilhelminalaan. De tijdelijke huisvesting staat er tot de nieuwe kazerne klaar is.

Een officiële ‘mijlpaal’ of heipaal? In de tamelijk barre kou, die werd getrotseerd door de aanwezigen, vond het symbolisch slaan van de eerste paal van de nieuwe brandweerkazerne plaats aan de Wilhelminalaan in Bennebroek. Naar verwachting wordt deze nieuwe kazerne eind dit jaar opgeleverd.

Onder het feestelijk waterspuiten uit de brandslangen, gaf burgemeester Elbert Roest met een ferme mokerslag symbolisch de eerste klap op de heipaal, gevolgd door enkele slagen door korpsleden van de brandweer. Daarna werd er geproost met bubbels om dit moment te vieren.

De oude brandweerkazerne op deze plek werd afgebroken, omdat deze niet meer aan de huidig gestelde veilgheidseisen voldeed. In goed harmonieus overleg tussen buurtbewoners, brandweer en de gemeenteraad van Bloemendaal kwamen de plannen voor deze nieuw te bouwen brandweerkazerne tot stand.

Het hoogste punt is bereikt! Evelien Bouterse van de Veiligheidsregio Kennemerland feliciteerde het uitvoerende team met het behalen van deze mijlpaal. Ook de burgemeester Elbert Roest van de gemeente Bloemendaal was aanwezig en heeft vanuit de Brandweer-hoogwerker de vlag geplaatst op het hoogste punt. Na de bouwvak zal er een start gemaakt worden met de buitenmuren en volgt de verdere afbouw