Het uitvoeren van onderhoud, mutaties en renovatie voor woningbouwverenigingen, verzekeringsmaatschappijen en particuliere beleggers behoren eveneens tot de werkzaamheden van Van der Worp.